ลิฟต์ส่งอาหาร, บริการบำรุงรักษาลิฟต์, สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.

ลิฟต์ส่งอาหาร, บริการบำรุงรักษาลิฟต์,


สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.


ลิฟต์ส่งอาหาร

ลิฟท์ส่งอาหาร ลิฟท์บรรทุกขนาดเล็ก เหมาะสำหรับร้านอาหาร โรงพยาบาล หรือสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว ในการขนย้ายสิ่งของ ช่วยประหยัดเวลาในการขนย้าย ลดความเสียหายอันเกิดจากการขนย้าย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยคำนึงถึงมาตรฐานและความปลอดภัยเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงพยาบาล ห้องสมุด หรือร้านอาหารเป็นลิฟต์ขนาดเล็กไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ ความเร็วใช้งานอยู่ระหว่าง 15 - 45 เมตรต่อนาทีและการบำรุงรักษาลิฟท์ อย่างสม่ำเสมอ เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อความปลอดภัย

ตัวอย่างของลิฟท์ที่ขาดการบำรุงรักษา

ตรวจเช็ค เพื่อ ซ่อม บำรุงรักษาลิฟท์ ตามมาตรฐาน Japanese Industrial Standard (JIS) / American National Standard Institute (ANSI) / European Norm (EN81)
ห้องเครื่อง เช่น

ตรวจเช็คระบบเบรคและอุปกรณ์
ตรวจเช็คพูเลย์ และสลิงลิฟท์
ตรวจเช็คชุดเซฟตี้ Governor
ทำความสะอาดอุปกรณ์ลิฟท์

สินค้าและบริการของเรา

- ลิฟต์โดยสาร
- ลิฟต์บรรทุก
- ลิฟต์ส่งเอกสาร-อาหาร

- ลิฟต์ยกรถยนต์
- ลิฟต์พยาบาล
- ลิฟต์แก้ว

- บันไดเลื่อน
- ลิฟต์บ้าน
- อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับลิฟต์


 

 

ลิฟต์ส่งอาหาร

ลิฟต์ส่งอาหาร


ท่านสามารถชมสินค้าได้ที่ www.thailandpocketpages.com


ลิฟต์ส่งอาหาร
ผลิต-ติดตั้งลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร จำหน่าย ลิฟต์ทุกชนิด
ผลิตและติดตั้งลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร จำหน่ายลิฟต์ทุกชนิด พร้อมบริการบำรุงรักษาลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร ซ่อมแซมลิฟต์ ดัดแปลงลิฟต์โดยสารเก่าให้ทันสมัย ออกแบบและดีไซน์ลิฟต์ให้มีคุณภาพดี ทันสมัย บริการ ติดตั้ง จำหน่ายอุปกรณ์ และอะไหล่ลิฟต์ พร้อมหลังการขายพร้อมอะไหล่ หลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญ และมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี
ลิฟต์บ้านคุณภาพดี ลิฟต์โดยสารสำหรับบ้านพักอาศัย ลิฟต์โดยสารคุณภาพ ติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับที่อยู่อาศัย ลิฟต์โดยสารสำหรับคอนโดมิเนียม ลิฟต์โดยสารสำหรับอาคารสำนักงาน ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงเรียน ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงแรม ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล ลิฟต์บรรทุก ลิฟต์บรรทุกสินค้า ลิฟต์ส่งเอกสาร ลิฟต์อาหาร ลิฟต์ยกรถยนต์ ลิฟต์พยาบาล ลิฟต์แก้ว บันไดเลื่อน ลิฟต์บ้าน ลิฟต์แก้ว ลิฟต์ขนส่งสินค้าขนาดเล็ก ลิฟท์บรรทุก ลิฟท์โดยสารสำหรับอาคารสำนักงาน ลิฟท์ยกรถยนต์ ลิฟท์ส่งเอกสารผลิต-ติดตั้งลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร จำหน่าย ลิฟต์ทุกชนิด
พร้อมบริการบำรุงรักษาลิฟต์บ้าน ลิฟต์โดยสาร ซ่อมแซมลิฟต์บ้าน ดัดแปลงลิฟต์โดยสาร ลิฟต์เก่าให้ทันสมัย พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ และ อะไหล่ลิฟต์โดยช่างผู้ชำนาญ และมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี
สิฟต์บ้านคุณภาพดี ลิฟต์โดยสารคุณภาพ ติดตั้งลิฟต์โดยสารสำหรับที่อยู่อาศัย คอนโดมีเนียม อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงเรียน ลิฟต์โดยสารสำหรับโรงพยาบาล โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น

สนใจติดต่อ : สแตนดาร์ด เอลิเวเตอร์ บจก.
ที่อยู่ : 154 ถนนกรุงเกษม ผลิตลิฟต์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์ : +66 2282 1502
โทรสาร : +66 2628 7996
อีเมล : standard_elevator@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : standardelevators.thailandpocketpages.com


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *